Stacja Kontroli Pojazdów - ul. Czechosłowacka Poznań
Inwestor: Biuro Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju
Funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

kierownik budowy jacek partyka stacja kontroli pojazdów LOK Poznań
kierownik budowy jacek partyka stacja kontroli pojazdów LOK Poznań
kierownik budowy jacek partyka stacja kontroli pojazdów Poznań
kierownik budowy jacek partyka stacja kontroli pojazdów Poznań